moble CUBS

Dins de la linea d'investigació formal que duu a terme Imotiu, hem modificat una llibreria CUBS per incloure portes que agrupen cèl·lules en vertical. El resultat és formalment molt potent, ja que transforma el llenguatge de les llibreries CUBS sense perdre l'essència que les caracteritza.