moble

Moble aparador en una botiga

Hem realitzat una nova tipologia de moble per a una botiga a València. Els estants verticals no són continus, estan diposats a trencajunt, perpendiculars a la corba frontal del moble. L'efecte és ben espectacular, ja que la llum es reflexa de manera diferent en cadascun dels espais interiors del moble.

Com podreu comprovar, la combinació amb altres mobles clàssics proporciona un contrapunt bén interessant!

Estantería a medida de diseño CUBS

 

La estantería Cubs en blanco combinada con un fondo rojo: el efecto es muy navideño, ¿no creéis?
 
Las medidas de la estantería son 180x200x39 cm y es de tipo pared. La podéis hacer con el asistente, pero nunca será igual a esta ya que se utiliza un algoritmo generativo que hace que las formas sean distintas cada vez!
 

Prestatgeria a mida de disseny CUBS

La prestatgeria cubs en blanc combinada amb un fons roig de paret. L'efecte és ben nadalenc, no creieu?

Les mides de la prestatgeria són 180x200x39 cm i és de tipus paret. La podeu fer amb l'assistent, però mai serà igual a aquesta ja que s'utilitza un algoritme generatiu que fa que les formes siguen distintes cada vegada !

Prestatgeria PEGMA. Foto Sandra Sasera

Les fotos de Sandra Sasera mostren les prestatgeries imotiu des de molts i diversos punts de vista. Les imatges ens mostren la plasticitat d'aquestes prestatgeries generades per algoritmes que inclouen factors d'aleatorietat.