moble a mida

Moble CUBS amb portes

CUBS furniture for Andrew and Elisa designed by themselves, which includes doors and wheels. Finish in white lacquer and beech doors.These doors have no handles or knobs, relying on a push-to-open mechanism. This enhaces minimalist appearance of the piece so that attetion is focused on geometry.

moble ELÉCTRIC rebedor

Aquest moble per a rebedor, està configurat a partir d'una prestatgeria ELECTRIC. La seua marcada geometria contrasta amb els elements decoratius més clàssics de la casa. Els mobles ELECTRIC aporten personalitat en espais de pas, on les vistes són predominantment esbiaxades.

 

detall de prestatgeria PEGMA adaptada a un cantó

Moblar una casa amb els mobles imotiu és una solució fàcil per emmagatzemar tot allò que vols i decorar al mateix temps. En aquesta bonica casa s'ha amoblat la sala d'estar amb dos mobles PEGMA d'Imotiu que s'han adaptat a les necessitats dels seus usuaris. El color de les prestatgeries és el mateix que les fusteries de la casa. 

Mirad que bien que ha quedado el mueble CUBS en casa de Ángeles. El mueble ha adaptado para acomodar un pilar que había en el muro, creando un nuevo espacio en la sala de estar diferenciado y con carácter propio.

Mireu que bé que ha quedat el moble CUBS en casa d'Àngels. El moble s'ha adaptat per acomodar un pilar que hi havia al mur, creant un nou espai a la sala d'estar diferenciat i amb caràcter propi.

Mueble CUBS con puertas

Un mueble CUBS realizado para Andreu y Elisa, diseñado por ellos mismos, que incorpora puertas y ruedas. Las puertas no llevan pomo, se abren empujandolas ligeramente hacia adentro para accionar un mecanismo.

Moble CUBS amb portes

Un moble CUBS realitzat per a Andreu i Elisa, dissenyat per ells mateixa, que incorpora portes i rodes. Les portes no duen pom, s'obrin espentant lleugerament la porta cap endins per accionar un mecanisme.

Estantería a medida de diseño CUBS

 

La estantería Cubs en blanco combinada con un fondo rojo: el efecto es muy navideño, ¿no creéis?
 
Las medidas de la estantería son 180x200x39 cm y es de tipo pared. La podéis hacer con el asistente, pero nunca será igual a esta ya que se utiliza un algoritmo generativo que hace que las formas sean distintas cada vez!
 

Prestatgeria a mida de disseny CUBS

La prestatgeria cubs en blanc combinada amb un fons roig de paret. L'efecte és ben nadalenc, no creieu?

Les mides de la prestatgeria són 180x200x39 cm i és de tipus paret. La podeu fer amb l'assistent, però mai serà igual a aquesta ja que s'utilitza un algoritme generatiu que fa que les formes siguen distintes cada vegada !