fet a mida

llibreria ELÈCTRIC imotiu per a sala d'estar

Juli i Blanca ens envien unes fotos de la seua llibreria plena de llibres! Espere que us agrade la llibreria tant com els ha agradat a ells!

Esta librería ELECTRIC hecha a medida de grandes dimensiones (450x240cm) proporciona un fondo a una sala de estar de casa de pueblo. Juli y Blanca querían un mueble de acuerdo con el carácter de la casa que posibilitara almacenar una gran cantidad de libros. El resultado es sin duda espectacular.

Aquesta llibreria ELÉCTRIC feta a mida de grans dimensions (450x240cm) proporciona un fons a una sala d'estar de casa de poble. Juli i Blanca volien un moble d'acord amb el caràcter de la casa que possibilites emmagatzemar una gran quantitat de llibres. El resultat és sense dubte espectacular.